اخبار اخبار

«بازگشت

مقدم دانشجویان جدیدالورود را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گرامی می داریم

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ضمن خیر مقدم به دانشجویان عزیز آماده ارائه خدمات به تمامی دانشجویان گرامی در سال تحصیلی جدید می باشد

نظر
لینک مطلب :