اخبار اخبار

«بازگشت

متقاضیان کار دانشجویی

به اطلاع کلیه  دانشجویان علاقه مند به کار دانشجویی در کتابخانه می رساند،هرچه سریعتر نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به کتابخانه مرکزی اقدام نمایند

نظر
لینک مطلب :