اخبار اخبار

«بازگشت

عودت یا تمدید کتاب

 از همه اعضای محترم کتابخانه که قبل از تعطیلات  نوروزی کتاب به امانت گرفته اند درخواست می شود جهت عودت و یا تمدید کتاب ها هرچه سریعتر به بخش امانات کتابخانه مراجعه نمایند 

نظر
لینک مطلب :