اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه عضویت در کتابخانه دیجیتال و فعال سازی کتابخانه شخصی

به اطلاع کلیه اعضای محترم کتابخانه می رساند جهت تکمیل عضویت و استفاده از منابع دیجیتالی کتابخانه به سایت دانشگاه و لینک کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مراجعه و نسبت به ثبت نام و فعال سازی کتابخانه شخصی خود اقدام نمایند

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

نظر
لینک مطلب :