کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Arnold ; New York : Oxford University Press
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Applied linguistics
Discourse analysis
English philology- Study and teaching- Great Britain
Grammar, Comparative and general- Morphology
Grammar, Comparative and general- Syntax
Linguistics- Research- Methodology
Pragmatics
Second language acquisition
 
پدیدآور:
Barry, Peter,1947-
Cook, V. J.(Vivian James),1940-
Haspelmath, Martin,1963-
Mitchell, Rosamond.
Tallerman, Maggie,1957-
Verschueren, Jef
Woods, Nicola
Wray, Alison.
 
ناشر:
Arnold ; New York : Distributed in the USA by Oxford University Press
Arnold ; New York : Oxford University Press
Arnold ;New York :Distributed in the United States of America by Oxford University Press
Hodder Arnold ; New York : Distributed in the United States of America by Oxford University Press
Hodder Arnold ; New York, NY : Distributed in the United States of America by Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Second language learning and language teaching
Cook, V. J.(Vivian James),1940- ؛  London Arnold ; New York : Oxford University Press   ، ,2001
شماره راهنما: ‭P‬,‭118.2‬,‭.C67‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Understanding morphology
Haspelmath, Martin,1963- ؛  London Arnold ; New York : Oxford University Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭P‬,‭241‬,‭.H37‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English in practice
Barry, Peter,1947- ؛  London Arnold ; New York : Distributed in the USA by Oxford University Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭PE‬,‭68‬,‭.G5B37‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Describing discourse
Woods, Nicola ؛  London Hodder Arnold ; New York, NY : Distributed in the United States of America by Oxford University Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭P‬,‭302‬,‭.W663‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to applied linguistics
London Arnold ; New York : Oxford University Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭P‬,‭129‬,‭.I544‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Understanding pragmatics
Verschueren, Jef ؛  London ; New York Arnold ; New York : Oxford University Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭P‬,‭99.4‬,‭.P72V47‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Understanding syntax
Tallerman, Maggie,1957- ؛  London ; New York Arnold ; New York : Oxford University Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭P‬,‭291‬,‭.T3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Second language learning theories
Mitchell, Rosamond. ؛  London Arnold ;New York :Distributed in the United States of America by Oxford University Press   ، 2004
شماره راهنما: ‭P‬,‭118.2‬,‭.M58‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Projects in linguistics
Wray, Alison. ؛  London Hodder Arnold ; New York : Distributed in the United States of America by Oxford University Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭P‬,‭126‬,‭.W73‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Understanding morphology
Haspelmath, Martin,1963- ؛  London Arnold ; New York : Oxford University Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭P‬,‭241‬,‭.H37‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک