کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰-۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌
 
پدیدآور:
ب‍رب‍ری‌ ،زه‍را
خ‍داب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ولائ‍ی‌،ع‍ف‍را
خ‍واره‌ ،ع‍ب‍دال‍م‍ال‍ک‌
ع‍س‍ک‍ری‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌،م‍ه‍دی‍ه‌
ل‍ک‍زای‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل گمرک خرمشهر با در نظر گرفتن دو بخش اداری و عملیاتی
خدابخشی کولائی ،عفرا ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی ( ۱۹۶۹CLC(وکنوانسیون بین المللی صندوق جبران خسارت ( ۱۹۷۱DNUF(واهمیت آن از نقطه نظر ایران
عسکری بیابانی ،مهدیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل رغبت مصرف کننده به کالاهای چینی وتاثیر آن براهداف منطقه آزاد چابهاروارائه راهکاری مناسب برای آن
بربری ،زهرا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اث کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان
خواره ،عبدالمالک ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد ونقش گمرک در اقتصاد کشور
لکزایی ،محمدرضا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۲۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک