کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍س‍ک‍ری‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌،م‍ه‍دی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ع‍س‍ک‍ری‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌،م‍ه‍دی‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی ( ۱۹۶۹CLC)وکنوانسیون بین المللی صندوق جبران خسارت ( ۱۹۷۱FUND)واهمیت آن از نقطه نظر ایران
عسکری بیابانی ،مهدیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک