کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زم‍ان‍ی‌ ،اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
زم‍ان‍ی‌ ،اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش وتاثیرکدSPSIدر صنعت حمل ونقل دریایی ایران
زمانی ،احسان الله ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک