کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د رض‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د رض‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش گروهی از مدیران سطوح عالی واجرائی موسسات تولیدی شهرستان یزد در رابطه با روش تصمیم گیری گروهی وتصمیم گیری فردی
حاجی محمد رضایی ،محمد مهدی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک