کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ ،م‍ی‍ث‍م‌
ام‍ی‍د،ش‍ی‍وا
س‍الارون‍د،خ‍داداد
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ،ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش کارکنان واثرآن بر بازدهی
بیدخوری ،فاطمه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فشارهای عصبی ( استرس )
سالاروند،خداداد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اهمیت نقش انگیزش بر عملکرد کارکنان در سازمان
امید،شیوا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی برکاربردEDIدر کاهش تراکم کانتینری بندر شهید رجایی
کریمی ،میثم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک