کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍رح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ووی‍رای‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ ک‍ت‍اب‌(طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌(م‍دارم‍ن‍طق‍ی‌))ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وری‍س‌ م‍ان‍وم‍ی‌ ب‍اش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍رح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ووی‍رای‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ ک‍ت‍اب‌(طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌(م‍دارم‍ن‍طق‍ی‌))ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وری‍س‌ م‍ان‍وم‍ی‌ ب‍اش‍د
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍پ‍اه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متمم طراحی دیجیتال حل کلیه مسایل کتاب (۱۲فصل /به اهتمام گروه علمی سپاهان )
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۸۶‬,‭۱۳۸۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
متمم طراحی دیجیتال حل کلیه مسایل کتاب (۱۲فصل /به اهتمام گروه علمی سپاهان )
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۲۷د
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک