کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍اپ‍م‍ن‌،اس‍ت‍ی‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍اش‍ی‍ن‍آلات‌ ب‍رق‍ی‌-م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍اوغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
چ‍اپ‍م‍ن‌ ، اس‍ت‍ی‍ون‌
چ‍اپ‍م‍ن‌،اس‍ت‍ی‍ون‌
چ‍اپ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
چاپمن ، استیون ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی MATLAB برای مهندسان
چاپمن ، استیون ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل ماشین های الکتریکی
چاپمن ،استیون ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲۲۳۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک