کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ن‌ آس‍ف‍ال‍ت‍ی‌--آزم‍ای‍ش‌
راه‍س‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
روس‍ازی‌ ب‍ا آس‍ف‍ال‍ت‌
روس‍ازی‌ ب‍ا آس‍ف‍ال‍ت‌ -- اروپ‍ا -- اج‍را
م‍وج‌ش‍ک‍ن‌ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ن‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و خ‍اک‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ف‍رد، م‍ه‍دی‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍رح‌ زاد، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌
وزارت‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
وزارت‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌،پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آزمایشگاهی اثر نوع دانه بندی و فضای خالی در بتن آسفالتی بر شیار جای چرخ و قیر زدگی در راههای کشور
شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی مکانیک و خاک ؛  تهران وزارت راه و ترابری ،پژوهشکده حمل و نقل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۷۸‬,‭‌ش۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح هندسی راه ها و خیابان ها
تهران وزارت راه و ترابری ، پژوهشکده حمل و نقل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۷۵‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربرد سنگ در موج شکن و و سازه های حفاظتی
شفیعی فرد، مهدی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶-۸۸۹۹۳۳۵۲۱،آدرس ناشر :تهران -خیابان شهید سپهبد قرنی -خیابان شهید کلانتری -پلاک ۶۵ وزارت راه و ترابری ، پژوهشکده حمل و نقل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۳۳۳‬,‭‌ش۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مخلوط آسفالت گرم )AMW ) (تجارب چند کشور اروپایی )
تهران وزارت راه و ترابری ، پژوهشکده حمل و نقل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۷۵‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای اجرایی تراکم لایه های آسفالتی ضخیم
تهران وزارت راه و ترابری ، پژوهشکده حمل و نقل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۷۵‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترابری و نگهداری کالا
فرح زاد، علی ؛  خرمشهر وزارت راه و ترابری   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۵۸۷‬,‭‌ف۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه سازه های دریایی و بندر سازی ایران
ایران وزارت راه و ترابری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۸۰‬,‭‌ت۲۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سازمان ها و مجامع بین المللی حمل و نقل
عزیزی ، محمد ؛  تهران وزارت راه و ترابری   ، ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک