کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ظف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌ -، م‍ه‍دی‌ -، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
غ‍زل‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ظف‍ری‌ س‍اوج‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ظف‍ری‌ س‍اوج‍ی‌، م‍ه‍دی‌،
م‍ظف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امارات خلیج فارس
مظفری ، مهدی ؛  ایران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ف‍لا۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غزل اجتماعی معاصر از۱۲۸۵ ( انقلاب مشروطه )تا۱۳۸۴ ( پایان دولت اصلاحات )
مظفری ساوجی ، مهدی ، ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۸۶‬,‭‌م۶‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آفاق و اسرار عزیز شب :گفت وگوهایی درباره زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث
مظفری ساوجی ، مهدی ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۹‬,‭‌م۶آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک