کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
اک‍ر، ت‍ام‍س‌ راب‍رت‌، ۱۹۳۵-
ش‍ری‍ف‌، م‍ی‍ان‌م‍ح‍م‍د، ۱۸۹۳- ۱۹۶۵
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴-
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه در اسلام
شریف ، میان محمد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۵ ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭‌ش۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دو و میدانی
اکر، تامس رابرت ، ۱۹۳۵- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭‌ف‍لا۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل و نقل
محمودی ، علی ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۲۳‬,‭‌م۳‌ج۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک