کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اس‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌ ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قاره جنوبگان در حقوق بین المللی و جامعه جهانی
ملک محمدی نوری ، حمیدرضا ؛  ایران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۴۳۲‬,‭‌م۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام
اسدی ، بیژن ؛  ایران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ف‍لا۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس
کاظمی ، علی اصغر ؛  تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ک۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک