کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز، ۱۳۲۳- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک