بانک های اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی فارسی
۱ سیویلیکا (مرجع دانش) https://www.civilica.com/
۲ مگ ایران( بانک مقالات نشریات) https://www.magiran.com/
۳ پایگاه مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID) https://www.sid.ir/
۴ بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی (noormags) https://www.noormags.ir/
پایگاه های اطلاعاتی لاتین
۱ گیگالیب (gigalib) http://gigalib.org/ip/